Veilig verkeer, om en rond de school

Om ervoor te zorgen dat het verkeer om en rond de school  verkeersveilig is, durven  wij  op ieders medewerking rekenen.
Daarom vragen wij de ouders om :

  • In de schoolomgeving traag en gedisciplineerd te rijden.
  • Niet te parkeren op de rijweg of op het zebrapad. Dit maakt het erg gevaarlijk voor de kinderen die met de fiets of te voet naar huis moeten.
  • Kinderen die in rij met de fiets of te voet naar huis moeten voldoende ruimte te geven, zodat hun veiligheid gewaarborgd wordt.
  • De verkeersregels te respecteren. Geef als ouder het goede voorbeeld en steek de rijweg over op het zebrapad.
  • Alle kinderen die zowel als voetganger, als fietser maar evenzeer als passagier achteraan op de fiets naar school komen :
    - te verplichten een fluo hesje te dragen. Het eerste exemplaar is gratis (*) te bekomen via de school, bij verlies wordt een bijdrage gevraagd,
    - de fietsers aan te moedigen een fietshelm te dragen.

(*)  Bij alle klasuitstappen zorgen de juffen er  steeds voor dat de kleuters een fluohesje dragen. Indien men voor een kleuter een gratis fluohesje wil om zoals bij de lagereschoolkinderen dagelijks te gebruiken kan dit op eenvoudig verzoek geregeld worden via de klasjuf.