Revalidatie tijdens de lesuren

Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aangevraagd door de ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur.
Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend revalidatiecentrum, een CLB-centrum of een dienst voor geestelijke gezondheidszorg.
De klassenraad bestaande uit de directeur, de klasleerkracht, de zorgcoördinator en de vertegenwoordiger van het CLB-centrum geven advies over deze aanvraag.
De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan twee lestijden van 50 minuten per week bedragen.  De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 30 minuten per dag zijn.