Rapporten

Algemeen :

Alle lagereschoolkinderen beschikken over een toetsenmap waarin de gemaakte toetsen worden geklasseerd.
Enkel indien er nieuwe toetsen aan bod zijn gekomen en indien deze reeds zijn verbeterd en besproken, wordt de toetsenmap op vrijdag meegegeven.
Vriendelijk verzoek alle kopijen te ondertekenen zodat we er zeker kunnen van zijn dat u op de hoogte bent.
Ouders zijn zich niet altijd bewust dat interesse tonen, waardering en vertrouwen uiten heel belangrijk zijn, dit zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten.
Het is helaas al te dikwijls zo dat mindere of ondermaatse resultaten dik in de verf worden gezet, terwijl goede prestaties veelal als vanzelfsprekend worden geacht.
Op het rapport beschrijven en beoordelen we de leerprestaties en de vorderingen van de kinderen.
Die vorderingen hebben niet alleen betrekking op kennis en vaardigheden, maar ook op leef- en leerhoudingen zoals doorzettingsvermogen, leergierigheid, orde en stiptheid ...

Kleine rapporten :

Regelmatig krijgen de kinderen een klein rapport vnl. gesteund op toetsen en worden de leef- en leerhoudingen geëvalueerd.
De data waarop de leerlingen een klein rapport krijgen :

• vrijdag 19 oktober 2018 (gevolgd door een oudercontact op dinsdag 23/10/18)
• vrijdag 21 december 2018
• vrijdag 24 mei 2019

Grote rapporten :

Vanaf het vierde leerjaar zullen de kinderen een 2-tal keer over complexere leerstofgehelen geëvalueerd worden en krijgen ze een uitgebreid rapport met betrekking tot alle leergebieden.
Ook dan worden de leef- en leerhoudingen geëvalueerd en wordt er daarenboven een individuele leerlingenbevraging over het welbevinden georganiseerd. Bovendien wordt bij de grote rapporten een gedetailleerd sportrapport voorzien.
De kinderen van het eerste t.e.m. het derde leerjaar hebben pas op het einde van het schooljaar een echte toetsenperiode met daaraan een groot rapport gekoppeld.

De data waarop de kinderen een groot rapport krijgen :

• vrijdag 22 februari 2019 (gevolgd door een oudercontact op dinsdag 26/02/2019)
• dinsdag 25 juni 2019 (gevolgd door een oudercontact op dezelfde dag)