Oudercontacten

Van zodra een leerkracht het nodig acht de ouders te spreken, worden zij schriftelijk en/of telefonisch gecontacteerd. Uiteraard geldt dit evenzeer voor de ouders wanneer zij de leerkracht(en) en/of de directeur wensen te spreken.
Er zijn 3 oudercontacten doorheen het jaar. Het CLB is hierop aanwezig en te contacteren, bij voorbaat na afspraak. Uitnodigingen omtrent oudercontactavonden worden tijdig meegegeven.
Het gebeurt meer en meer dat gescheiden ouders een apart oudercontact wensen, iets wat een dubbele tijdsinvestering van de betrokken leerkracht vraagt. Gelieve er echter begrip voor op te brengen dat op dit verzoek niet steeds kan worden ingegaan.
Oudercontacten van de lagere afdeling gaan door in de eetzaal, in beide kleuterafdelingen worden de ouders in de klaslokalen ontvangen.

De data van de ouderavonden voor de kleuter- en lagere afdeling :

• dinsdag 23 oktober 2018 (enkel voor de lagere afdeling )
• dinsdag 6 november 2018 (enkel voor beide kleuterafdelingen)
• dinsdag 26 februari 2019 (enkel voor de lagere afdeling )
• dinsdag 12 maart 2019 (enkel voor beide kleuterafdelingen)
• dinsdag 18 juni 2019 (enkel voor beide kleuterafdelingen)
• dinsdag 25 juni 2019 (enkel voor de lagere afdeling)

In de loop van het schooljaar gaat i.s.m. het CLB een infoavond i.v.m. de overgang van het zesde leerjaar naar het voortgezet onderwijs door. Op het einde van het schooljaar vindt er in de hoofdschool een contactavond i.v.m. de overgang van de derde kleuterklas  naar het eerste leerjaar plaats.