MOS

We ons bij De Krekel zich in om MOS te laten groeien op school.
Ja, u leest het goed: MOS!
Uiteraard staat MOS niet voor het kleine groene plantje dat we allemaal kennen, maar voor Milieuzorg Op School, een milieu-zorgproject van de kleuter- tot de hogeschool.
MOS helpt de school om een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.

Onze school ondertekende het milieucharter van OVAM. Op die manier verbinden we ons ertoe om actief mee te werken aan een beter milieu door in eerste instantie onze school milieuvriendelijker te maken.

Dit jaar deden we mee aan de warme truiendag. Vanaf die dag vind je overal in de school Woollies. Deze schapen helpen de leerlingen om energie te besparen.

De Krekel besteedt extra aandacht aan afvalpreventie op school. Op de speelplaats staat een afvalstraat met vijf containers om papier, glas, PMD, GFT en restafval te sorteren. Samen met de kinderen werd een compostvat geïnstalleerd.
Alle kinderen kregen ook een boterhamdoos om het gebruik van aluminiumpapier rond de boterhammen te vermijden. Het gebruik van een drinkbus en koekendoosje wordt gestimuleerd