Leeruitstappen

Uitstappen van maximum één dag :
Om het onderwijs waardevoller en interessanter te maken, richten we regelmatig didactische uitstappen in.  Het busvervoer hiervoor wordt  voor het grootste stuk betaald door  de ouders. 
Eventuele inkom is evenwel meestal volledig ten laste van de ouders (zie ook 10.2).
Het gebeurt heel regelmatig dat het Ouder- en Beschermcomité bijdraagt in de kosten.

Hieronder een overzicht van mogelijke buitenschoolse activiteiten :

  • Sportactiviteiten ingericht door S.V.S. (b.v. kronkeldiedoe, kleuterboemeldag, rollebolle …)
  • Uitstap naar het bos (b.v. Het Leen)
  • Bezoek aan de bibliotheek, de markt, de brandweerkazerne, het politiecommissariaat, het zonnepark in Zelzate
  • Uitstap naar Gent (b.v. Pretland, Huis van Alijn, het Gravensteen, het natuurmuseum voor kinderen ‘De wereld van Kina’)
  • Bijwonen van een toneelvoorstelling
  • Uitstap naar een kinderboerderij
  • De jaarlijkse schoolreis (b.v. de Noordzee, Harry Malter, De Sierk, Wechelderzande, Brussel …)
  • Bezoek aan ‘Het beroepenhuis’
  • Bezoek aan de IJzertoren en de loopgraven in Diksmuide
  • De jaarlijkse sportdag

In de hogere klassen gebeuren heel wat uitstappen per fiets. Daarom is het noodzakelijk dat alle kinderen vanaf het vierde leerjaar over een degelijke fiets kunnen beschikken.
Ouders van leerlingen die  geen fiets hebben moeten om hieraan te verhelpen zelf  het nodige proberen doen  en de betrokken klasleerkracht hiervan op de hoogte brengen.
Ook de school tracht in de mate van het mogelijke over een beperkt aantal reserve fietsen te beschikken.
Eventuele schade of diefstal van een uitgeleende fiets dient steeds via de betrokkenen geregeld, niet via de school !

Meerdaagse activiteiten:

Activiteiten van meer dan één schooldag (zoals b.v. de sneeuwklassen ...)   vinden plaats buiten de school.
Deze extra-murosactiviteiten behoren tot het schoolgebeuren en worden ingepast in het leerprogramma.
De school rekent er op dat de ouders   schriftelijk  toestemming geven hun kind   te laten deelnemen aan deze activiteiten.
Tijdens een infoavond worden de ouders op de hoogte gebracht van het specifiek programma, de avondactiviteiten, de prijs enz.
Indien de ouders echter geen toestemming geven, worden de niet-deelnemende leerlingen verantwoord opgevangen in de school.

In de 3de graad is de sneeuwklas het hoogtepunt van de tweejaarlijkse cyclus. De sneeuwklas zal terug doorgaan voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar tijdens het schooljaar 2018-2019.

Zie ook schoolreglement hoofdstuk 5 blz. 8

Schoolsparen :

Vanaf het eerste leerjaar bestaat de mogelijkheid de kinderen bij de maandelijkse afrekening via het OBC te laten sparen voor de openluchtklassen (enkel contante betaling op de eerste schoolmaandag van de maand, graag minimaal  € 5,00)
Op de spaarkaart in de informatiemap worden de gespaarde bedragen genoteerd.
Er wordt evenwel geen intrest uitgekeerd, het geld is te allen tijde opvraagbaar.
De kinderen kunnen  vrijblijvend sparen vanaf de eerste maandag in oktober.