Gezondheidsbeleid

Algemeen:

Snoepen op school wordt beperkt tot héél uitzonderlijke en bijzondere gelegenheden.
De korte tijd op school moet heus kunnen overbrugd worden zonder snoep, kauwgom, chips en frisdranken.
Geef de kinderen bij voorkeur een stuk fruit (voor de kleutertjes liefst geen sinaasappel) of rauwe groenten mee.
Koeken, steeds  zonder chocolade, worden enkel meegegeven in een koekendoosje (o.m. omwille van het milieu) !

Dagen

    Schooloverkoepelende afspraken

Schooloverkoepelende afspraken

 

kleuter

lager

Maandag

Vrije keuze b.v.  een droge koek

Vrije keuze b.v. een boterhammetje

Dinsdag

Fruit (eventueel via Tutti Frutti)

Fruit (eventueel via Tutti Frutti)

Woensdag

Soep met beschuit

Vrije keuze b.v. een droge koek

Donderdag

Zuivelproduct b.v. chocoladepudding   

Zuivelproduct b.v. yoghurt

Vrijdag

Iets gezonds naar keuze b.v. groenten, fruit, een boterhammetje …

Iets gezonds naar keuze b.v. groenten, fruit, een boterhammetje …

Er worden enkel nog plat water, spuitwater en melk op school toegelaten, dit om o.a. de tandhygiëne en de gezonde goede gewoonte te bevorderen.
De school biedt bij de middagmaaltijd enkel leidingwater aan, de kinderen mogen uiteraard  zelf bovenvermelde dranken meebrengen.
Kinderen die een eigen lunchpakket verbruiken mogen in de boterhammendoos een kleine versnapering meehebben.

Omwille van  hygiënische redenen verzoeken wij bovendien regelmatig mee te geven :
- aan de kleuters : een doos vochtige doekjes en een doos papieren zakdoekjes
- aan de lagere schoolkinderen : een doos papieren zakdoekjes.

Fruitactie ‘Tutti Frutti’:

De school heeft op dinsdag ‘een vaste fruitdag’.
In het kader van gezonde voeding en om kinderen verstandig te leren snoepen, vragen wij u met aandrang om zeker op dinsdag kinderen fruit i.p.v. b.v. een koek mee te geven.
Bovendien biedt de school u geheel vrijblijvend het fruitabonnement 'Tutti Frutti' aan. Via een fruithandelaar kan er dan voor gezorgd worden dat de kinderen wekelijks op dinsdag een rijp en seizoensgebonden stuk fruit krijgen.
Het fruitabonnement omvat 30 schoolweken, de kostprijs bedraagt dankzij een subsidieregeling slechts € 6,00 (verdere info via een aparte mededeling).
Enkele bereidwillige ‘fruitmama’s’ zorgen voor de nodige voorbereidingen en verdeling.
Hou er bovendien rekening mee dat sommige mutualiteiten een groot deel van de abonnementskosten terugbetalen.

Verjaardagen:

Jarig zijn, een unieke dag, een  uniek feest ! Uw kind wordt gevierd in de klas tussen zijn/haar vriendjes ! (*)
Elke klas heeft haar eigen verjaardagsrituelen : zang, dans, een originele kroon, tekeningen, verhalen, …
In het kader van  gezondheid, éénvormigheid en  soberheid worden voortaan    individuele geschenkjes en snoep afgeschaft en kiezen wij voor een klasgeschenk  of iets lekkers om gezellig in de klas op te eten.
 Zo’n   klasgeschenk    (een prentenboek, een gezelschapsspel, knutselmateriaal …)  verrijkt het klasaanbod en leert de kinderen delen én zorg dragen voor elkaars materiaal.
Voor de keuze van het geschenk  kan je kind zeker helpen.  Als je echt geen ideetje hebt,
brengt de juf zeker wel raad.
En wat met de kinderen die in juni verjaren ? Ze hebben dan niet zoveel kans meer om van hun klasgeschenk te genieten … Geen nood, als dit echt een probleem is, mag er gerust een lekkere cake meegebracht worden die dan met z'n allen opgesmuld kan worden.

(*) We beperken ons tot de eigen klas, er wordt m.a.w. in de andere klassen (b.v. bij broer en/of zus) niet rondgegaan.

Samengevat :
Geen snoep en/of individueel geschenkje maar wel een klasgeschenk naar keuze of iets gezond en lekkers (b.v. pannenkoeken, wafeltjes, poffertjes, flip flap vlaaien, taart, fruitsatés, ijsjes, soesjes, kaas- en groentesatés, fruitsalade …) om samen op te eten in de klas.
Bij twijfel of bij gebrek aan ideeën kan men zich steeds tot de klasleerkracht wenden !
 
Plasbeleid op school:
 
Wij willen onze kinderen stimuleren om voldoende te drinken op school, veel drinken betekent echter ook veel plassen …

a.Kleuterafdelingen

Elke kleuterklas beschikt over een eigen sanitaire ruimte waar de kinderen zoveel als nodig gebruik kunnen van maken.

b. 1ste en 2de leerjaar
 De kinderen krijgen ruim voldoende mogelijkheden om te plassen, nl. :

  •  08u00 :         thuis of op school
  • 10u00 :          ochtendspeeltijd
  • 12u00  tot 13u25  : middagspeeltijd
  • 14u20 :          namiddagspeeltijd
  • 15u25u :       op school of thuis

Uit ervaring wordt het als zeer storend ervaren indien kinderen tijdens de les naar het toilet gaan.
Als leerkracht willen we het kind niet verbieden om te gaan plassen tijdens de les, maar we willen wel de toiletbezoeken zoveel mogelijk beperken. Trouwens … buiten de speeltijd is er ook geen toezicht op de speelplaats en in de toiletten.
Gelieve bij medische problemen de leerkracht wel op de hoogte te brengen.

De school wil samen met u   het kind zoveel mogelijk stimuleren tijdens de speeltijden naar het toilet te gaan, dit  kan alleen maar een voordeel zijn ten opzichte van :

  • uw kind zelf : uw kind mist geen leerstof,
  • de andere kinderen in de klas : zij worden niet gestoord,
  • de leerkracht : het klasgebeuren kan vlot verlopen.

c. Vanaf het 3de leerjaar
Toiletbezoek wordt tijdens de speeltijden gestimuleerd en tijdens de lessen zoveel als mogelijk beperkt.