(*) Omwille van diverse omstandigheden kan het kleuterzwemmen in de wijkafdeling ‘Het Krekeltje’ niet ruim vooraf gepland worden. Indien de kleuters gaan zwemmen zullen de ouders steeds via de klasjuf evenwel tijdig op de hoogte gesteld worden.