Onze school is bij de verzekeringsmaatschappij Ethias verzekerd tegen ongevallen op school, tijdens uitstappen en op weg van en naar de school .
Dit betekent dat de verzorgingskosten integraal terugbetaald worden na tussenkomst van de mutualiteit.
Opgelet : Stoffelijke schade (fiets, bril , kledij ...) wordt evenwel nooit vergoed !

Wat doet u indien uw kind het slachtoffer is van een ongeval?

U verwittigt onmiddellijk (= dezelfde dag) de directie, het secretariaat of een leerkracht.

U haalt een verzekeringsformulier af op het secretariaat.

Dit formulier laat u invullen door de behandelende arts.

U bezorgt het ingevulde formulier aan de school

De school stuurt dit formulier naar Ethias.

Ethias stuurt een dossiernummer naar de school .

U krijgt dit nummer van de school.

U bezorgt uw onkostennota's aan het ziekenfonds.

Wanneer alle afschriften van de onkostennota's in uw bezit zijn (= einde van de behandeling) brengt u het bewijs dat u krijgt van het ziekenfonds naar school.